Dysleksi rammer tusenvis av studenter ved franske universiteter. Dette handikappet er knyttet til enkeltpersoners lette og evne til å lese og skrive, og utgjør dermed en hindring – men slett ikke en grense – for deres evne til å lære i en situasjon. Læreren i høyere utdanning kan lett delta i støtten til dyslektikere, på betingelse av å vite bedre arten av dette handikappet og de ulike hjelpemidlene for denne lidelsen.

I vårt kurs «Dyslektiske studenter i min forelesningssal: Forståelse og hjelp» ønsker vi å gjøre deg kjent med dysleksi, dens medisinsk-sosiale håndtering og effektene denne lidelsen kan ha på universitetslivet.

Vi vil se på de kognitive prosessene som er i spill ved dysleksi og dens innvirkning på akademisk arbeid og læring. Vi vil beskrive de forskjellige logopediske og nevropsykologiske vurderingstestene som lar klinikeren stille en diagnose og karakterisere profilen til hver enkelt person; dette trinnet er avgjørende slik at studenten bedre kan forstå lidelsen sin og få på plass det nødvendige for sin egen suksess. Vi vil dele med dere studier om voksne med dysleksi, og mer spesifikt om elever med dysleksi. Etter en diskusjon med støttepersonell fra universitetstjenester for å beskrive hjelpemidlene som er tilgjengelige for deg og dine studenter, vil vi tilby deg noen nøkler for å tilpasse undervisningen til dette usynlige handikappet.

 

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Fra OPCAer til OPCOer: en første vurdering