Kollektive avtaler: en årlig bonus med forbehold om tilstedeværelse fra personalet

En ansatt hadde tatt beslag i arbeidsrettsdommerne etter oppsigelsen for alvorlig tjenesteforseelse 11. desember 2012. Han anket oppsigelsen og ba også om utbetaling av en årlig bonus i henhold til gjeldende tariffavtale.

På det første punktet hadde han delvis vunnet sin sak. De første dommerne hadde faktisk ansett at de forhold som ble anklaget mot arbeidstakeren ikke utgjorde alvorlig forseelse, men en reell og alvorlig grunn til oppsigelse. De hadde derfor dømt arbeidsgiveren til å betale ham beløpene som arbeidstakeren var blitt fratatt på grunn av kvalifikasjonen alvorlig tjenesteforseelse: etterbetaling for permitteringsperioden, samt beløp i forbindelse med oppsigelses- og sluttvederlag.

På det andre punktet hadde dommerne avslått den ansattes anmodning, med tanke på at denne ikke oppfylte vilkårene for å få bonus. Dette ble fastsatt i tariffavtalen for detalj- og engroshandel hovedsakelig med næringsmidler (art. 3.6)...