For sent på kontoret? Denne e-posten vil stoppe bebreidelsene

Sitter du i uhyggelig morgentrafikk? Går bussen eller t-banen i stykker gjentatte ganger? Ikke la disse transporthikkene ødelegge dagen din på jobben. En liten e-post skrevet nøye og sendt i tide vil roe lederen din. Og vil dermed beskytte deg mot ubehagelige irettesettelser en gang på kontoret.

Den perfekte malen for å kopiere og lime inn


Emne: Forsinkelse i dag på grunn av kollektivtransportproblem

Hei [Fornavn],

Dessverre må jeg informere deg om forsinkelsen min i morges. Faktisk, en alvorlig hendelse på metrolinjen som jeg bruker daglig, fullstendig avbrutt trafikk i mange minutter. Til tross for tidlig avreise hjemmefra, ble jeg tvangsimmobilisert en gang på transport.

Denne situasjonen forblir helt utenfor min kontroll. Jeg forplikter meg til å iverksette nødvendige tiltak for å forhindre at slike ulemper skjer igjen i fremtiden. Fra nå av vil jeg være mest årvåken med hensyn til mulige farer som kan forstyrre reisene mine.

Jeg takker på forhånd for forståelsen.

Hilsen,

[Ditt navn]

[E-postsignatur]

En høflig tone adoptert fra de første ordene

Høflige uttrykk som «dessverre må jeg informere deg» eller «vær trygg» gir umiddelbart en passende og respektfull tone overfor lederen. I tillegg understreker vi klart dets manglende ansvar for dette tilbakeslaget før vi lover at situasjonen ikke vil gjenta seg.

En klar forklaring på fakta

Den sentrale forklaringen gir noen spesifikke detaljer om hendelsen for å rettferdiggjøre denne forsinkelsen knyttet til offentlig transport. Men e-posten blir heller ikke borte i unødvendige digresjoner for den ansvarlige. Når det vesentlige er enkelt sagt, kan vi konkludere med en betryggende kommentar om fremtiden.

Takket være denne raffinerte, men tilstrekkelig detaljerte ordlyden, vil lederen din bare kunne forstå de virkelige vanskelighetene den dagen. Ditt ønske om punktlighet vil også bli vektlagt. Og fremfor alt, til tross for dette tilbakeslaget, vil du ha vært i stand til å ta i bruk den forventede profesjonaliteten i din kommunikasjon.