I en kontekst med knapphet på naturressurser og bevissthet om virkningen av menneskelige aktiviteter på miljøet, blir forpliktelse til en økologisk tilnærming ofte oppfattet som en bremse på økonomisk ytelse. Gjennom denne MOOC presenterer vi den sirkulære økonomien som en løftestang for innovasjon og skaping av økonomisk verdi med en sterk positiv innvirkning. Du vil oppdage de forskjellige konseptene for den sirkulære økonomien, organisert i to pilarer: forebygging av avfall og, der det er hensiktsmessig, gjenvinning. Du vil se de institusjonelle definisjonene, men også utfordringene som den sirkulære økonomien kan svare på, samt utsiktene og mulighetene den gir på det økonomiske og entreprenørielle nivået.

Både generatorer av avfall og forbrukere av ressurser, alle former for virksomhet er berørt av den nødvendige overgangen til sirkulær økonomi. Gjennom intervjuer med grunnleggerne av oppstartsbedrifter som er emblematiske for denne nye generasjonen av effektselskaper (Phenix, Clean Cup, Gobilab, Agence MU, Back Market, Murfy, Hesus, Etnisi) og eksperter (Phenix, ESCP, ADEME , Circul'R) du vil oppdage innovative forretningsmodellprosjekter og dra nytte av tilbakemeldingene deres for å starte ditt eget eventyr.