Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 28 og gjelder borgere og lovlig fastboende i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva vi gjør med dataene vi får om deg gjennom https://comme-un-pro.fr. Vi anbefaler at du leser denne uttalelsen nøye. I behandlingen vår overholder vi kravene i personvernlovgivningen. Dette betyr blant annet at:

 • vi angir klart formålene vi behandler personopplysninger for. Vi gjør dette ved hjelp av denne personvernerklæringen;
 • vi tar sikte på å begrense vår innsamling av personopplysninger bare til personopplysninger som er nødvendige for legitime formål;
 • vi ber først om ditt eksplisitte samtykke til å behandle personopplysningene dine i saker som krever ditt samtykke;
 • vi tar passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger, og vi krever det samme av parter som behandler personopplysninger for oss;
 • vi respekterer din rett til å se, rette eller slette dine personlige data hvis du ber om det.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite nøyaktig hvilke data vi oppbevarer, kan du kontakte oss.

1. Formål, data og oppbevaringsperiode

2. Deling med andre parter

Vi deler bare disse opplysningene med prosessorer og andre tredjeparter som registrerte samtykke må innhentes for. Dette gjelder følgende del (er):

Underleverandører

Tredjeparter

navn: Effiliation
land: FRANKRIKE
Hensikt: forretningspartnerskap
Dataen: Informasjon om navigering og handlinger utført på partnernettsteder.

3. kjeks

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. For mer informasjon om informasjonskapsler, se vår Cookies policy

4. Statistikk

Vi holder oversikt over anonymisert statistikk for å få et inntrykk av hvor ofte og hvordan besøkende bruker nettstedet vårt. Inkludering av fullstendige IP-adresser blokkeres av oss.

5. sikkerhet

Vi er forpliktet til sikkerheten til personopplysninger. Vi tar passende sikkerhetstiltak for å begrense misbruk og uautorisert tilgang til personopplysninger. Dette sikrer at bare de nødvendige menneskene har tilgang til dataene dine, at tilgang til dataene er beskyttet og at våre sikkerhetstiltak regelmessig blir gjennomgått.

6. Tredjeparts nettsteder

Denne personvernerklæringen gjelder ikke tredjeparts nettsteder som er koblet til via lenker på nettstedet vårt. Vi kan ikke garantere at disse tredjepartene håndterer personopplysningene dine på en pålitelig eller sikker måte. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene til disse nettstedene før du bruker dem.

7. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen. Det anbefales at du regelmessig konsulterer denne personvernerklæringen for å være oppmerksom på eventuelle endringer. I tillegg vil vi aktivt informere deg når det er mulig.

8. Få tilgang til og endre dataene dine

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite hvilke personlige data vi har om deg, kan du kontakte oss. Du kan kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor. Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til å vite hvorfor det er behov for dine personlige data, hva som vil skje med dem og hvor lenge de vil bli oppbevart.
 • Rett til innsyn: du har rett til å få tilgang til dine personlige data som er kjent for oss.
 • Rett til rettelse: du har når som helst rett til å fullføre, korrigere, få dine personlige data slettet eller blokkert.
 • Hvis du gir oss ditt samtykke til behandlingen av dataene dine, har du rett til å tilbakekalle dette samtykke og få dine personlige data slettet.
 • Rett til å overføre dataene dine: du har rett til å be om alle dine personlige data fra behandlingsansvarlige og overføre dem i sin helhet til en annen behandlingsansvarlig.
 • Rett til å protestere: du kan motsette deg behandlingen av dataene dine. Vi vil overholde, med mindre det er grunner til denne behandlingen.

Sørg for at du alltid gjør det klart hvem du er, slik at vi kan være sikre på at vi ikke endrer eller sletter feil personopplysninger.

9. Lag en klage

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer (en klage på) behandlingen av dine personopplysninger på, har du rett til å sende inn en klage til personvernmyndigheten.

10. Databeskyttelsesansvarlig

Databeskyttelsesoffiser vår er registrert hos personvernmyndighetene i et EU-land. Hvis du har spørsmål eller forespørsler angående denne personvernerklæringen eller for databeskyttelsesansvarlig, kan du kontakte Tranquillus via eller tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

11. Kontaktinformasjon

comme-un-pro.fr
.
Frankrike
Nettsted: https://comme-un-pro.fr
E-post: tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Telefonnummer:.