Bedrifter som ikke bruker full fjernarbeid når deres aktivitet gir seg risiko for kontroll av arbeidstilsynet, og i tilfelle nektelse av å etterkomme dette tiltaket, alvorlige straffer. Men Arbeidsdepartementet legger vekt på utdanning for motstridende arbeidsgivere, og vurderer bare sanksjoner som en siste utvei.

Ansatte må praktisere integrert fjernarbeid i den utstrekning "Mulig" for å begrense spredningen av Covid-19-epidemien. Emmanuel Macrons testament, uttrykt i sin tale 28. oktober med kunngjøring om innesperringen fra to dager senere og transkribert i helseprotokollen, blir ikke alltid respektert, som vist i en undersøkelse som Arbeidsdepartementet ga ut tirsdag 10. november. til flere medier, inkludert Familiefil.

I følge denne studien, som departementet finansierte og bestilte av Harris Interactive, i løpet av uken 2. til 8. november, indikerte 52% av de spurte arbeidende at de jobbet 100% på arbeidsplassen sin, sa 18% erklærte praktisere integrert fjernarbeid, sa 18% at de vekslet fjernarbeid og jobbet i nærvær *. Men det var fortsatt