Ikke implementering av BDES: risikoer for selskapet

Det faktum at et selskap ikke oppretter BDES utsetter det for straffbar handling for lovbrudd (opptil en bot på 7500 euro).

Denne handlingen kan iverksettes av representanter for selskapets personell (de henvender seg direkte til straffedomstolen for å gjenkjenne hindringen for at de fungerer korrekt) eller etter overføring av en rapport fra arbeidstilsynet.
Representanter for personalet kan også søke den hastende oppsummeringsdommeren om å gi pålegg om etterlevelse.

Men det er ikke alt! Kassasjonsretten har allerede fremhevet andre viktige konsekvenser:

Fraværet av en BDES kan også sette deg i strid med dine forpliktelser knyttet til faglig likestillingsindeks, siden resultatene og beregningsmetoden må kommuniseres til folkevalgte via BDES.

Og ikke tro at du er trygg hvis du har satt opp en BDES: for å unnslippe sanksjoner trenger du en komplett og oppdatert BDES ...

Ikke etablering av BDES: en årsak til oppsigelse av HR-sjefen

I det aktuelle tilfellet en ansatt som er ansvarlig for menneskelige ressurser