i denne Microsoft Excel gratis opplæring i video, vi går lære det grunnleggende om Excel, nemlig å lage og formatere en inndatatabell.

Med denne gratis opplæringen om det grunnleggende om å lage en Excel-tabell

Denne opplæringen er ment for nybegynnere som oppdager Excel.

Etter en rask introduksjon til programvaren vil du lære formateringsalternativer mest brukte og raskeste metodene for å bruke dem på cellene du ønsker.

Deretter vil du innse din første maleri med særlig anvendelse av regnskapsformat, oppsett av grenser osv.

Til slutt vil vi avslutte kurset ved å integrere en ny rad samt en ny kolonne i tabellen vår, ved å slå sammen celler, ved å gi nytt navn til arkfanen ...