Anerkjennelse av funksjonshemming

Det første trinnet i å få tilgang til eller beholde en jobb når du er i en situasjon av handicap, er D 'få anerkjennelse av statusen som funksjonshemmet arbeidstaker (RQTH). Sistnevnte lar deg dra nytte av plikten til å ansette funksjonshemmede arbeidstakere (OETH) som arbeidsgivere, både private og offentlige, hvis etablering har mer enn 20 ansatte eller agenter er underlagt (lov nr. 2005-102 av 11. februar 2005).

La RQTH forespørsel skal arkiveres til avdelingshuset for personer med nedsatt funksjonsevne (MDPH) som du er avhengig av:

Du må fylle ut skjemaet for uføretrygdekrav (skjema Cerfa nr. 15692 * 01) din behandlende lege fullfører legeattesten (Cerfa nr. 15695 * 01) ved hjelp av skjemaveiledningen (Cerfa nr. 52154 * 01) og du sender eller sender inn disse dokumentene til MDPH, ledsaget av et identitetsdokument og adressebevis.

Forespørselen din blir deretter studert av et team av fagpersoner (leger, sosialarbeidere, ergoterapeuter, psykologer osv.), Og Kommisjonen for rettigheter og autonomi for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CDAPH) tar en beslutning og gir deg beskjed.