• Forstå og bruke noen klassiske fysikklover
  • Modellere en fysisk situasjon
  • Utvikle automatiske beregningsteknikker
  • Forstå og anvende metoden for å løse "åpne" problemer
  • Bruk dataverktøyet til å simulere et eksperiment og løse fysiske ligninger

Beskrivelse

Denne modulen er den fjerde i en serie på 5 moduler. Denne forberedelsen i fysikk lar deg konsolidere prestasjonene dine og forberede deg til å gå inn i høyere utdanning. La deg veilede av videoer som tar deg fra å forstå forestillingen om bilde i geometrisk optikk til å bruke konseptet bølgeoptikk for å forstå for eksempel fargene observert på såpebobler. Dette vil være en mulighet for deg til å gjennomgå de grunnleggende forestillingene om fysikkprogrammet på videregående skole, tilegne deg nye ferdigheter, både teoretiske og eksperimentelle, og å utvikle nyttige matematiske teknikker i fysikk.

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Adwords: oppdage og forbedre