Ved slutten av dette kurset vil du kunne:

  • Hvorfor gjøre relasjonsdatabaser er ikke alltid egnet for big data-systemer som er distribuert i big data-sammenheng.
  • Hvorfor python språk er et språk som er mye brukt innen behandling av store datamengder. Dette kurset introduserer deg til programmering med dette språket, spesielt ved bruk av biblioteket Klumpete.
  • Hvilke statistiske analyser krever stordatabehandling og prediksjon.

Denne opplæringen gir deg grunnleggende begreper i statistikk som for eksempel :

  • tilfeldige variabler,
  • differensialregning,
  • konvekse funksjoner,
  • optimaliseringsproblemer,
  • regresjonsmodeller.

Disse basene brukes på en klassifiseringsalgoritme på perceptron.