Hva er hverdagen til en oseanolog? Må man ha sjøbein for å utøve et «sjømannsyrke»? Dessuten, utover sjømenn, hvilke yrker er knyttet til havet? Og hvilke kurs skal du følge for å trene dem?

Mange handler knyttet til havet utøves på land, noen ganger til og med hundrevis av kilometer fra kysten. Hensikten er å fremheve mangfoldet av aktiviteter i den maritime sektoren, vil denne MOOC belyse dem i henhold til fire store samfunnsmessige bekymringer: Bevaring, utvikling, fôring og navigering.

Hvordan engasjere seg for å møte utfordringene knyttet til bevaring av marine ressurser, utvikling av aktiviteter på kysten eller fornybare marine energier? Utover ingeniører og teknikere, hvorfor er økonomer, geografer, jurister, etnologer og geologer også i frontlinjen for å møte utfordringene som utgjøres av den økte sårbarheten til kystområder?