Betalt permisjon: pålagte eller endrede datoer, delt permisjon

Siden den første innesperringen kan du kreve at dine ansatte tar betalt permisjon (CP) og endrer CP-datoene som allerede er validert uten å måtte overholde bestemmelsene fastsatt i arbeidsloven eller dine kollektive avtaler (firmaavtale, konvensjon kollektive).

Men pass på, denne muligheten er rammet inn. Den er opprettet ved en forordning av 25. mars 2020, og er underlagt en tariffavtale som gir deg fullmakt, innenfor grensen på 6 dager med lønnet permisjon, og respekterer en oppsigelsesfrist som ikke kan reduseres til mindre enn én klar dag :

å bestemme å ta oppkjøpte permisjonsdager, inkludert før åpningen av perioden de er ment å tas; eller å ensidig endre datoene for å ta betalt permisjon.

En tariffavtale kan også gi deg fullmakt:

å dele permisjonen uten å måtte innhente den ansattes samtykke; å fastsette permisjonsdatoene uten å være pålagt å gi samtidig permisjon til felles ansatte og partnere bundet av en sivil solidaritetspakt som arbeider i din bedrift.

Opprinnelig var perioden ...