Det er viktig å vite hvordan du kan skrive godt på jobben og å unngå feil og dårlig formulering. For å gjøre dette er den beste løsningen å ta deg tid til å lese om igjen etter at du er ferdig med å skrive. Selv om dette ofte er et forsømt trinn, spiller det en viktig rolle i kvaliteten på den endelige teksten. Her er noen tips for å lese godt.

Korrektur for tekst

Det er et spørsmål her om å lese på nytt i begynnelsen. Dette vil være en mulighet til å sette teksten i hodet i sin helhet og kontrollere relevansen av de forskjellige ideene, samt organisering av disse. Dette kalles vanligvis bakgrunnslesing, og det bidrar til å sikre at teksten gir mening.

Korrekturlesing av setninger

Etter å ha lest hele teksten, må du gå videre til å lese setningene. Dette trinnet tar sikte på å avklare de forskjellige setningene mens du forbedrer uttrykkene som brukes.

Du vil derfor være oppmerksom på strukturen til setningene dine og prøve å begrense setninger som er for lange. Det ideelle ville være å ha setninger mellom 15 og 20 ord på det meste. Når fasen er lengre enn 30 ord, blir den vanskelig å lese og forstå.

Så når du står overfor lange setninger under korrekturen, har du to alternativer. Den første er å dele setningen i to. Det andre er å bruke logiske koblinger, også kalt “verktøyord” for å skape konsistens mellom setningene dine.

I tillegg anbefales det å unngå passive setninger og favorisere den aktive stemmen.

Sjekk ordbruk

Du må også sørge for at du har brukt de riktige ordene på de riktige stedene. Her er det viktig å bruke ordforråd som er spesifikke for fagfeltet. I denne forstand bør du bruke ord relatert til aktivitetsfeltet ditt. Du bør imidlertid fokusere på ord som er kjente, korte og eksplisitte.

Vet at enkle, lettfattelige ord gjør meldingen mer presis. Så du vil være sikker på at leserne lett vil forstå teksten din. På den annen side, når du bruker lange eller sjeldne ord, vil lesbarheten bli dypt påvirket.

Husk også å sette de mest essensielle ordene i begynnelsen av setningen. Studier har vist at leserne husker ord i begynnelsen av setninger mer.

Korrekturlesing for standarder og konvensjoner

Du bør gjøre ditt beste for å korrigere grammatiske avtaler, stavefeil, aksenter og tegnsetting. Studiene som allerede er sitert har vist at stavemåten er diskriminerende. Med andre ord risikerer du å bli feilbedømt eller dårlig oppfattet av leserne dine hvis teksten din inneholder feil.

Et annet alternativ er å bruke korrigerende programvare for å avhjelpe visse feil. Imidlertid bør de brukes med stor forsiktighet, da de kan ha begrensninger når det gjelder syntaks eller grammatikk. Derfor skal de ikke være helt klarerte.

Til slutt, les teksten høyt, slik at du kan oppdage eventuelle feilaktige setninger, repetisjoner og syntaksproblemer.