Oppsigelse av en baker for avreise i trening: hvordan drar du med full sjelefred

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

 

[Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse

 

Kjære

Jeg informerer deg herved om at jeg fratrer min stilling i ditt bakeri med virkning fra (avreisedato).

Faktisk bestemte jeg meg for å følge et kurs for å forbedre mine ferdigheter og kunnskaper innen ledelse. Denne opplæringen representerer en unik mulighet for meg til å utvikle meg profesjonelt og forbedre mine ferdigheter innen bedriftsledelse.

Jeg vil gjerne takke deg for disse årene du har brukt i bedriften din og for den faglige erfaringen jeg har fått. Jeg lærte mye om hvordan man lager forskjellige typer brød og bakverk, hvordan man administrerer varelager, hvordan man håndterer kunder og hvordan man jobber i et team.

Jeg er klar over at min avgang kan medføre ulemper, derfor er jeg villig til å samarbeide med dere for en organisert avgang, ved å lære opp en avløser og ved å sørge for overlevering av mine oppgaver.

Vennligst godta, fru, herr, mine beste hilsener.

 

 

[Kommune], 28. februar 2023

                                                    [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

 

Last ned "Modell-av-brev-av-fratredelse-for-avreise-i-trening-Boulanger-patissier.docx"

Model-de-letter-de-resignation-pour-depart-en-formation-Boulanger-patissier.docx – Lastet ned 811 ganger – 16,63 KB

 

 

 

Oppsigelse av en konditor for bedre godtgjørelse: eksempelbrev følger

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

 

[Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse

 

Kjære

Jeg informerer deg om min beslutning om å si opp min stilling i bakeriet ditt. Denne beslutningen er motivert av en profesjonell mulighet som ble tilbudt meg og som vil tillate meg å forbedre lønnsforholdene mine.

Jeg vil takke deg for årene du har hatt med deg. Jeg fikk muligheten til å jobbe med ulike typer pasta, bakeprodukter og administrere råvareforsyningen. Jeg var også i stand til å øve meg på teamledelse ved å samarbeide med mine konditorkolleger.

For at min avgang skal skje under de beste forholdene, er jeg klar til å organisere det på en slik måte at det minimerer innvirkningen for laget på plass.

Med dette i bakhodet er jeg villig til å respektere de juridiske og kontraktsmessige varslene, samt avgangsvilkårene gitt i selskapets interne regelverk.

Vennligst godta, frue, sir, i min beste hilsen.

 

 [Kommune], 29. januar 2023

                                                    [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

 

Last ned "Modell-av-oppsigelsesbrev-for-bedre-betalt-karrieremulighet-Boulanger-patissier.docx"

Modell-av-fratredelse-brev-for-bedre-betalt-karrieremulighet-Boulanger-patissier.docx – Lastet ned 787 ganger – 16,49 KB

 

Oppsigelse av en baker av familieårsaker: modellbrevet som skal sendes

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

 

[Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse

 

Kjære

Jeg sender deg i dag mitt oppsigelsesbrev av familiære årsaker.

Etter en endring i familiesituasjonen, må jeg faktisk forlate jobben min som baker. Jeg hadde en flott tid å jobbe med deg, og jeg er stolt over å ha fått være med på å lage dine deilige produkter.

Jeg vil takke deg for tilliten du har vist meg gjennom disse årene. Jeg lærte mye ved din side og jeg tilegnet meg verdifull erfaring som jeg vil bruke i min fremtidige yrkesaktivitet.

Jeg vil også forsikre deg om at jeg vil fullføre min avtalefestede oppsigelsestid og er klar til å hjelpe deg med å finne en erstatter for stillingen min.

Jeg står til din disposisjon for alle spørsmål eller forespørsel om informasjon.

Vennligst godta, frue, sir, min beste hilsen.

 

  [Kommune], 29. januar 2023

  [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

 

Last ned "Modell-oppsigelsesbrev-av-familie-grunner-Boulanger-patissier.docx"

Model-of-resignation-brev-av-family-reasons-Boulanger-patissier.docx – Lastet ned 794 ganger – 16,68 KB

 

Hvorfor det er viktig å ta vare på oppsigelsesbrevet ditt for å starte på et godt grunnlag

Når du tar avgjørelsen om å si opp jobben din, er det viktig å sørge for at du etterlater et positivt inntrykk på arbeidsgiveren din. Din avreise må gjennomføres transparent og på en profesjonell måte. Et av de viktigste trinnene for å oppnå dette er å skrive et oppsigelsesbrev nøye skrevet. Dette brevet er en mulighet for deg til å uttrykke dine grunner til å slutte, takke din arbeidsgiver for mulighetene de har gitt deg og å avklare din avreisedato. Det kan også hjelpe deg å opprettholde et godt forhold til din arbeidsgiver og få gode referanser i fremtiden.

Hvordan skrive et profesjonelt og høflig oppsigelsesbrev

Å skrive et profesjonelt og høflig oppsigelsesbrev kan virke skremmende. Men hvis du følger noen få enkle trinn, kan du skrive et klart, konsist brev som viser din profesjonalitet. Start først med en formell hilsen. I brødteksten i brevet, forklar tydelig at du trekker deg fra stillingen din, og oppgi avgangsdatoen og begrunnelsen for å slutte, hvis ønskelig. Avslutt brevet med en takk, fremhever de positive sidene ved arbeidserfaringen din og tilbyr din hjelp til å jevne overgangen. Til slutt, ikke glem å korrekturlese brevet nøye før du sender det.

Det er viktig å huske at oppsigelsesbrevet ditt kan ha en betydelig innvirkning på din fremtidige karriere. Ikke bare lar det deg forlate jobben din på et godt fotfeste, men det kan også påvirke hvordan dine tidligere kolleger og arbeidsgiver vil huske deg. Ved å ta deg tid til skrive et brev profesjonell og høflig resignasjon, kan du lette overgangen og opprettholde gode arbeidsforhold for fremtiden.