Å kunne skrive godt på jobben er et krav som har en positiv innvirkning på ditt image, men også for bedriften du jobber i. Faktisk får leserne en ide om samtalepartneren gjennom meldingene de mottar fra ham. Det er derfor viktig å gjøre et godt inntrykk ved å produsere kvalitetsskriving. Hvordan skrive godt på jobb? Dette er hva du vil oppdage i denne artikkelen.

Skriv riktig

Regel nummer 1 for å skrive godt på jobb er å ha en korrekt og tydelig stil. For å gjøre dette må følgende kriterier overholdes som en prioritet:

Syntaksen : det refererer til ordnes arrangement og konstruksjon av setninger.

Bruk av passende ordforråd : det er et spørsmål om å bruke vanlige og lettfattelige ord. Jo lettere ordforrådet er å avkode, jo raskere vil leseren forstå.

Leksikalsk skrivemåte og den grammatiske stavemåten: de henspiller på skriving av ord og til avtaler om kjønn, natur, antall osv.

Tegnsettingen: uansett hvilken kvalitet du skriver, vil det være vanskelig for leseren å forstå poenget ditt hvis tegnsettingen ikke respekteres.

Fokuser på konsisitet

For å skrive godt på jobb, er kortfattethet noe som ikke bør overses. Vi snakker om en kortfattet tekst når den uttrykker en idé på en enkel og kort måte (med få ord). Du bør fjerne lange setninger som ikke tilfører mye ved å forkorte dem med eliminering av unødvendige termer.

For å skrive nøkternt, er det tilrådelig å unngå banale formler og formler. Husk også at hovedoppgaven med skrivingen din er å bidra til handlingen eller informasjonen til mottakeren.

I denne forstand, merk at setningen ideelt sett bør inneholde mellom 15 og 22 ord.

Fokuser på enkelhet

Enkelhet er avgjørende hvis du vil lykkes med å skrive godt på jobben. Også her er det nødvendig å ta utgangspunkt i prinsippet om at en idé er lik en setning. Faktisk kan leseren raskt gå seg vill når det er mange underavdelinger i en enkelt setning.

Dermed gjør en hovedidé forklart med enkle setninger det mulig å skrive et avsnitt som er lett å lese og lett å forstå.

Så husk å skrive korte setninger og unngå lange setninger. Det er også viktig å plassere et konjugert verb på nivået av hver setning. Husk i virkeligheten at det er verbet som gir mening til setningen. Dette er grunnen til at de fleste lesere søker å finne den instinktivt under lesing.

Sørg systematisk for at ordene dine er logiske

Til slutt, for å skrive godt på jobben, må du sørge for konsistensen i tekstene dine, det vil si logikken deres. Det er faktisk konsistens som fremmer forståelse. Det vil være et spørsmål under utarbeidelsen av skriftene dine for å sikre at det ikke inneholder noen motsigelse.

Ellers kan leseren din bli forvirret av usammenhengende elementer. Selvfølgelig vil en fullstendig ustrukturert og totalt uforståelig tekst opprøre samtalepartnerne dine sterkt.