For mennesker lengst fra jobb er hindringene knyttet til mobilitet gjentatte. Nesten 7 millioner mennesker, eller rundt 20% av befolkningen i yrkesaktiv alder, synes det er vanskelig å bevege seg rundt i Frankrike. 28% av personer i profesjonell integrasjon forlater jobben eller opplæringen på grunn av mobilitet : de har ikke tilgang til transportmidler, har ikke kjøretøy eller har ikke førerkort.

For å lette mobiliteten til alle franskmenn, kunngjorde Brigitte Klinkert, delegatminister for integrasjon til arbeids-, sysselsettings- og integreringsministeren tirsdag 16. mars under et møte i Observatory banking inclusion (OIB) 50% økning i statsgarantien for personlig mikrokreditt for å finansiere mobilitetsløsninger som en del av et jobbintegrasjonsprosjekt.

Denne ekstra statlige støtten tar sikte på gi rundt 26 000 lån i 2021, mot 15 000 i 2020, til personer ekskludert fra arbeid, med statens garanti, for å finansiere anskaffelse av en bil, en tohjuling, reparasjon av kjøretøyet hans, førerkort eller bilforsikring.

Bank of France, bankene

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Oppdag layout og sammensetning