For å sammenligne kjøpekraften til valutaer i forskjellige land, en statistisk metode brukes som er kjøpekraftsparitet. Valutakurs og kjøpekraftsparitet bør ikke forveksles. For å unngå dette, skal vi opplyse deg om emnet kjøpekraftspariteter.

Hva er det ? Hvem bruker dem? Hva er de egentlig til for? Vi svarer på alle disse spørsmålene nedenfor.

Hva er kjøpekraftspariteter?

Kjøpekraftspariteter (PPP) er valutaomregningskurser som indikerer forskjeller i levestandard mellom ulike land. OPS brukes til å utjevne kjøpekraften til ulike valutaer, uten å ta hensyn til forskjeller i prisnivå.
Med andre ord er kjøpekraftspariteter prisforhold for en identisk vare eller tjeneste i nasjonal valuta.
der to typer kjøpekraftspariteter:

  • Absolutt PPP,
  • Relativt PPP.

Den absolutte PPP bestemmes på en bestemt periode, vedrørende to forbrukskurver i to forskjellige land. Den absolutte PPP defineres ved å sammenligne prisen på disse to identiske kurvene i de to landene.
Relativ PPP definerer endringen i absolutte kjøpekraftspariteter over to forskjellige perioder.

Hvordan beregne kjøpekraftspariteter?

Beregning av kjøpekraftspariteter utføres to forskjellige måter, avhengig av typen kjøpekraftsparitet.

Absolutt PPP-beregning

Formelen for å beregne den absolutte kjøpekraftspariteten mellom to land er: PPPt = Pt/Pt