Denne MOOC er rettet mot studenter som forbereder seg til opptaksprøve for å studere medisin eller annen biovitenskap, fremtidige studenter innen kjemi, farmasi, biologi, geologi eller ingeniørvitenskap. Det gjør det også mulig å fylle manglene som ble observert ved oppstart av høyere utdanning så raskt som mulig. Til slutt vil det tillate alle som er nysgjerrige å bedre forstå verden rundt dem og oppdage grunnlaget for en spennende vitenskap. På slutten av denne MOOC vil deltakerne være i stand til å relatere de makroskopiske egenskapene til materie til dens atomære og molekylære oppførsel, og de vil mestre det grunnleggende om kvantitativ kjemi, kjemiske likevekter og redoksreaksjoner.

Denne MOOC er rettet mot studenter som forbereder seg til opptaksprøve for å studere medisin eller annen biovitenskap, fremtidige studenter innen kjemi, farmasi, biologi, geologi eller ingeniørvitenskap. Det gjør det også mulig å fylle manglene som ble observert ved oppstart av høyere utdanning så raskt som mulig. Til slutt vil det tillate alle som er nysgjerrige å bedre forstå verden rundt dem og oppdage grunnlaget for en spennende vitenskap.