Kollektive avtaler: en arbeidsgiver som ikke respekterer kontraktsbestemmelsene om modulert deltidsarbeid

Det modulerte deltidssystemet gjør det mulig å tilpasse arbeidstiden til en deltidsansatt etter høye, lave eller normale perioder av virksomhetens aktivitet gjennom året. Selv om dette systemet ikke lenger kan implementeres siden 2008 (lov nr. 2008-789 av 20. august 2008), gjelder det fortsatt enkelte virksomheter som fortsetter å anvende utvidet tariffavtale eller bedriftsavtale inngått før denne dato. Derav det faktum at visse tvister om dette emnet fortsetter å oppstå for kassasjonsretten.

Nylig illustrasjon med flere ansatte, avisdistributører under modulerte deltidskontrakter, som hadde grepet industridomstolen for å be om omkvalifisering av kontraktene deres til faste heltidskontrakter. De hevdet at arbeidsgiveren deres hadde redusert deres faktiske arbeidstid, og at denne var større enn det i tariffavtalen tillatte tilleggstimer (dvs. 1/3 av de avtalte timene).

I dette tilfellet var det tariffavtalen for direktedistribusjonsbedrifter som gjaldt. Den sier slik:
« Tatt i betraktning spesifikasjonene til selskapene, den ukentlige eller månedlige arbeidstiden ...