publisert 30.10.20 oppdatert 12.02.21

Distribuert siden 15. januar 2021, gjør kollektive overganger det mulig å forutse de økonomiske endringene i selskapet ved å støtte frivillige ansatte mot en rolig, forberedt og antatt omskolering.

1 / Identifiser svekkede jobber i selskapet

For at de ansatte i et selskap skal kunne dra nytte av støtten til en kollektiv overgangsbane, må selskapet forhandle om en GEPP-typeavtale (ledelse av jobber og profesjonelle veier). Sistnevnte må identifisere jobbene som anses som svekket i selskapet. Et mål: å delta i sosial dialog i et selskap om truede jobber.

 

note : for å forhandle frem denne avtalen og etablere listen over svekkede jobber, kan bedrifter støttes av kompetanseoperatører (OPCO) eller mobilisere tjenester som HR-konsulenttjenester.

Når den er inngått, overføres avtalen online til Regional Directorate for Enterprises, Competition, Consumption, Labour and Employment (Direccte) for registrering som en del av en ekstern prosedyre. En kvittering vil bli sendt til selskapet.

2 / Opprett støtteforespørselsfilen

Selskapet konstituerer, med bistand fra kompetanseoperatøren der det er aktuelt,