Et lite unntak i det tradisjonelle juridiske landskapet, er statusen som profesjonell journalist ledsaget av en rekke regler som fraviker ordinær arbeidsrett. Som bevis er en voldgiftskommisjon ansvarlig for å vurdere kompensasjonsbeløpet til en profesjonell journalist som har lisens eller ønsker å si opp kontrakten, når ansienniteten i tjenesten til det samme selskapet overstiger femten år. Komiteen blir også referert til når journalisten blir beskyldt for alvorlig forsømmelse eller gjentatt forseelse, uavhengig av ansiennitetens lengde (Labor C., art. L. 1712-4). Det skal bemerkes at voldgiftskommisjonen, sammensatt på en felles måte, er alene kompetent til å sette beløpet på oppsigelseserstatningen, med unntak av annen jurisdiksjon (Soc. 13. april 1999, nr. 94-40.090, Dalloz rettsvitenskap).

Hvis fordelen med oppsigelseserstatningen normalt garanteres "profesjonelle journalister", har det likevel oppstått spørsmålet om spesielt de ansatte i "pressebyråene". I denne forbindelse er dommen av 30. september 2020 av viss betydning siden den på slutten av en reversering av rettspraksis klargjør omfanget av enheten.

I dette tilfellet ble en journalist rekruttert i 1982 avskjediget av Agence France Presse (AFP) for alvorlig forsømmelse 14. april 2011. Han hadde beslaglagt arbeidsretten