Seniorleder: definisjon

For å bli ansett som en toppleder, må den ansatte investeres med viktige ansvarsoppgaver som involverer:

stor uavhengighet i organiseringen av timeplanen deres; stort sett autonom beslutningskraft; fordelen med en av de viktigste godtgjørelsene i selskapet.

Disse kumulative kriteriene innebærer at bare ledere som deltar i ledelsen av selskapet faller inn i denne kategorien.

I tilfelle en tvist om den ansattes status, vil dommerne spesielt kontrollere at han kombinerer disse 3 kriteriene.

Seniorleder: 3 kumulative kriterier

I saken som bare ble avgjort av Cassation Court, ble en ansatt, ansatt som administrativ og finansdirektør, avskjediget for alvorlig forsømmelse. Hun henviste forskjellige forespørsler til rettferdighet, spesielt med en tendens til å finne ut at hun ikke hadde status som en toppsjef, og til å erklære tillatt sine anmodninger om påminnelse om lønn.

Dommerne verifiserte derfor de faktiske funksjonene som ble utført av den ansatte.

Hun fikk en av de høyeste lønningene fra foreningen hun jobbet for.

Hun hadde delegering av myndighet fra daglig leder.

Men problemet var organiseringen av timeplanen hans. Hun nøt ikke noen reell autonomi. Det var hun faktisk

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Kjemi: åpne dørene til høyere utdanning!