2021 medisinske besøk: hva er utsatt eller ikke

Utsettelsen gjelder to typer undersøkelser;
det første informasjons- og forebyggingsbesøket (VIP) (unntatt for visse risikopopulasjoner: mindreårige, gravide kvinner, nattarbeidere osv.) og fornyelsen av det;
fornyelse av egnethetsprøven og det mellomliggende besøket for arbeidere som drar fordel av forsterket overvåking, bortsett fra arbeidere som er utsatt for ioniserende stråling klassifisert i kategori A.

Alle disse eksamenene, som fristen skal komme innen 16. april 2021 (eller som allerede er utsatt for første gang og ikke kunne organiseres før 4. desember 2020) kan utsettes i maksimalt ett år etter fristen.

Utsettelsene deres er imidlertid ikke systematisk, det er den yrkeslege Hvem bestemmer. Han kan velge å opprettholde dem med hensyn til den informasjon som er tilgjengelig for ham om arbeidstakerens helsetilstand, samt risiko knyttet til hans arbeidsstasjon eller hans arbeidsforhold.

2021 medisinske besøk: hva utsettelsen innebærer for deg

Det er ikke opp til deg å organisere utsettelsen, men på arbeidsmedisinen. Så det er yrkeslegen som må:

på den ene siden, informer deg om utsettelsen så vel som