De to kildene til konflikt

Det er to kilder til en konflikt, avhengig av hva den handler om: enten et personlig aspekt eller et materielt aspekt.

En "personlig" konflikt er basert på en forskjell i oppfatningen til den andre personen. For eksempel representerer en ansatt som trenger ro og refleksjon i sitt arbeid mens en annen foretrekker et livlig og skiftende miljø, en forskjell som kan oversettes til konflikt. Dette vil manifestere seg med ord fra de to kollegene, for eksempel: “Nei, men ærlig talt er det for sakte! Jeg takler det ikke lenger ! "Eller" Virkelig, det er uutholdelig, han bla bla hele dagen, så jeg ble gal! ".

En "materiell" konflikt er basert på den objektive endeligheten av konflikten, som faktisk er knyttet til konsekvensene av de avgjørelsene som tas. For eksempel: du vil delta på et slikt møte i stedet for den ansatte, som kan være opprørt og generere upassende og motstridende bemerkninger.

Hvordan fremme utveksling?

Hvis det er en konflikt, er det fordi kommunikasjonskapasiteten har blitt mer eller mindre brutt.

Så følelser går foran fornuft. Derved,