BDES 2021: begynn med å sjekke at du gir nok informasjon om årene som kommer

Din sosialøkonomiske database (BDES) er et verktøy som lever og må oppdateres regelmessig.

I begynnelsen av hvert år må du spesielt sørge for at du inkluderer informasjon om årene som kommer i BDES. I fravær av en avtale som endrer frekvensen, er BDES en projeksjon over 6 år av selskapet.

Du må derfor i 2021 ta med informasjon om de to foregående årene (2020 og 2019) og inneværende år samt fremskrivninger for årene 2022, 2023 og 2024. Du er imidlertid ikke pålagt å oppbevare dataene knyttet til BDES året 2018.

BDES 2021: tilpass til helsesammenheng

Til tross for oppgangen i epidemien og generaliseringen av fjernarbeid så snart som mulig, har ikke informasjonssamarbeidstidene for CSE blitt endret som under den første inneslutningen.

Det er derfor nødvendig å fortsette å organisere de ulike obligatoriske konsultasjonene og oppdatere BDES.

Det er også nødvendig å sikre at folkevalgte har god tilgang til BDES. Hvis BDES er dematerialisert og tilgjengelig for ...