Det er i tråd med:

den nasjonale skystrategien kunngjort i midten av mai 2021 av departementet for økonomi, finans og gjenoppretting, Transformasjons- og offentlig tjeneste og statssekretariatet for digital overgang og elektronisk kommunikasjon; utviklingen av den europeiske sertifiseringsordningen relatert til skyleverandører, og mer spesielt for det "høye" sertifiseringsnivået som Frankrike ber om likeverdighet med SecNumCloud.

De viktigste bidragene er:

klargjøring av kriteriene for immunitet mot lover utenfor fellesskapet, utover de eksisterende lokaliseringskravene, gjennom tekniske krav ment å begrense tilgangen til den tekniske infrastrukturen til tjenesten for tredjeparter og ukontrollerte overføringer og spesifikke juridiske krav knyttet til tjenesteleverandøren og dens forbindelser med tredjeparter. Disse juridiske kriteriene ble utarbeidet i nært samarbeid med Generaldirektoratet for Næringsliv (DGE); gjennomføring av inntrengingstester gjennom hele SecNumCloud-kvalifiseringens livssyklus.

Denne revisjonen tar også hensyn til aktiviteter av typen CaaS (Beholder som en tjeneste) samt tilbakemeldinger fra de første evalueringene.

observasjoner,