Gratis Linkedin læringstrening frem til 2025

Mange medlemmer av datavitenskapsteamet er ikke dataforskere. De er ledere og ansatte som ønsker å hente reell verdi fra organisasjonens data. De må forstå datavitenskapens språk for å stille bedre spørsmål, forstå prosesser og hjelpe organisasjonen med å ta bedre beslutninger. Dette kurset er en introduksjon til datavitenskap for de som ikke jobber med dette feltet. Den introduserer konseptet big data, vanlige verktøy og teknikker som innsamling og sortering av data, evaluering av databaser, forståelse av strukturerte og ustrukturerte data og bruk av statistisk analyse. Forfatter og ekspertpedagog Doug Rose introduserer datavitenskapens språk og introduserer organisasjoner for mulighetene og begrensningene til dette raskt utviklende feltet.

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet→