Microsoft Office Excel er et viktig verktøy for å analysere og presentere numeriske data, slik at du kan jobbe selvstendig og effektivt. «Excel for nybegynnere»-kurset er for alle som ønsker å lære å bruke Microsoft Excel, lage regneark og beregne data raskt og systematisk.

Kurset lærer det grunnleggende om Excel med klare forklaringer og interessante eksempler.

Kurset følger en logisk undervisningsretningslinje.

- Datainntasting.

– Fyll raskt ut tabeller med datasett.

– Endre posisjonen til dataene dine når som helst og hvor som helst.

– Kopier data og dupliser dem og unngå duplikater.

– Utfør enkle beregninger på spesifikke data, for eksempel ved hjelp av tabeller.

– Automatiske beregninger når du arbeider med flere celler.

På slutten av kurset kan du teste kunnskapene dine med en flervalgsquiz (valgfritt) og en øvingsprøve.

Fortsett å trene gratis på Udemy→