Visste du at 70 % av personer med behov for lindrende behandling ikke har tilgang til det? Kjenner du dine helserettigheter? Har du noen gang hørt om forhåndsdirektiver? Altfor mange mennesker lider fysisk og psykisk når de kan dra nytte av passende medisinsk og menneskelig støtte.

Denne MOOC-en på initiativ av den grunnleggende ASP og CREI Well-treatment and End of life bør tillate alle: leger, omsorgspersoner, omsorgspersoner, frivillige, allmennheten, å bli oppmerksomme på problemstillinger knyttet til palliativ behandling, å utvikle kunnskap og forbedre praksisen deres. Den tar for seg mange aspekter ved palliativ omsorg: aktørene, intervensjonsstedene, praksisene, de økonomiske, samfunnsmessige og filosofiske spørsmålene, det lovgivende rammeverket, etc.

MOOC består av 6 moduler og rundt femti 5 til 10 minutters videoer produsert med palliative eksperter.