Eksempel på oppsigelsesbrev av personlige årsaker for en dagmamma

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

                                                                                                                                          [Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse av personlige årsaker

 

Kjære fru og herr [familiens etternavn]

Jeg er veldig trist over å måtte informere deg om at jeg ser meg selv forpliktet til å si opp min stilling som dagmamma til din familie. Denne avgjørelsen var ekstremt vanskelig for meg å ta, fordi jeg utviklet en stor hengivenhet for barna deres som jeg hadde privilegiet å beholde, og jeg har stor respekt for dere, deres foreldre.

Dessverre tvinger en uforutsett personlig forpliktelse meg til å avslutte samarbeidet vårt. Jeg vil forsikre deg om at jeg beklager dypt denne situasjonen, og at jeg ikke ville ha tatt denne avgjørelsen hvis det ikke hadde vært helt nødvendig.

Jeg vil takke deg hjertelig for tilliten og for de øyeblikkene vi fikk oppleve sammen. Jeg hadde sjansen til å se barna dine vokse og blomstre, og det var en kilde til glede og personlig berikelse for meg.

Jeg vil selvfølgelig respektere oppsigelsesvarselet på [x uker/måneder] som vi har avtalt i vår kontrakt. Min siste arbeidsdag vil derfor være [dato for slutt på kontrakt]. Jeg forplikter meg til å fortsette å ta vare på barna deres med samme omsorg og oppmerksomhet som vanlig, slik at denne overgangen går så smidig som mulig.

Jeg står til din disposisjon for ytterligere informasjon eller for å anbefale kvalitetskolleger. Nok en gang vil jeg takke deg for tilliten du har vist meg og for øyeblikkene av lykke som vi har delt sammen.

Hilsen,

 

[Kommune], 15. februar 2023

                                                    [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

Last ned "oppsigelse-av-personlige-grunner-morsassistent.docx"

oppsigelse-av-personlige-grunner-assissante-maternelle.docx – Lastet ned 10242 ganger – 15,87 KB

 

Eksempel på oppsigelsesbrev for faglig omskolering av dagmamma

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

                                                                                                                                          [Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse

 

Kjære fru og herr [familiens etternavn],

Jeg skriver til deg i dag med en viss sorg, fordi jeg er forpliktet til å informere deg om at jeg må si opp min stilling som dagmamma for din familie. Denne avgjørelsen var ikke lett å ta, siden jeg har utviklet en spesiell hengivenhet for barna dine og har likt å jobbe med deg gjennom disse årene.

Jeg forstår at denne nyheten kan være vanskelig å høre, og jeg beklager på det sterkeste eventuelle ulemper dette kan medføre for familien din. Jeg vil imidlertid berolige deg ved å forklare at jeg tok denne avgjørelsen etter nøye overveielse og med tanke på ditt velvære.

Faktisk har jeg bestemt meg for å begi meg ut på et nytt profesjonelt eventyr, og jeg vil følge et kurs for å bli [navn på ny jobb]. Dette er en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg, men jeg er klar over at det vil forstyrre hverdagen din og jeg beklager det.

For å minimere ulempene for familien din, ønsket jeg å informere deg nå om min avgjørelse, som vil tillate deg å se etter en ny dagmamma på forhånd. Jeg er selvfølgelig tilgjengelig for å hjelpe deg i dette søket og svare på alle spørsmålene dine.

Jeg vil takke deg hjertelig for tilliten du har vist meg gjennom disse årene. Det har vært en sann glede for meg å jobbe med deg og se barna dine vokse og blomstre.

Jeg vil selvfølgelig respektere oppsigelsesvarselet på [x uker/måneder] som vi har avtalt i vår kontrakt. Min siste arbeidsdag vil derfor være [dato for slutt på kontrakt]. Jeg forplikter meg til å fortsette å ta vare på barna deres med samme omsorg og oppmerksomhet som vanlig, slik at denne overgangen går så smidig som mulig.

Jeg ønsker deg alt godt for fremtiden og jeg er overbevist om at vi vil holde sterke bånd, selv om jeg ikke lenger skal være din dagmamma.

Hilsen,

[Kommune], 15. februar 2023

                                                            [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

Last ned "oppsigelsesbrev-for-profesjonell-reconversion-assistent-nursery.docx"

oppsigelsesbrev-for-faglig-omskolering-barnevakt.docx – Lastet ned 10522 ganger – 16,18 KB

 

Eksempel på oppsigelsesbrev for førtidspensjonering av dagmamma

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

                                                                                                                                          [Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Emne: Oppsigelse for førtidspensjonering

Kjære [navn på arbeidsgiver],

Det er med stor følelse jeg informerer deg om min beslutning om å gå av med førtidspensjon etter så mange år tilbrakt ved din side som sertifisert dagmamma. Jeg er veldig takknemlig for tilliten du har vist meg ved å betro meg omsorgen for barna dine, og jeg vil gjerne takke deg for denne fantastiske opplevelsen som har gitt meg stor glede og berikelse.

Jeg er overbevist om at du vil forstå at dette valget om å gå av med pensjon ikke var lett for meg, for jeg har alltid hatt stor glede av å ta vare på barna dine. Det er imidlertid på tide for meg å sette ned farten og nyte pensjonisttilværelsen ved å tilbringe tid med familie og venner.

Jeg vil takke deg nok en gang for disse årene du har brukt ved din side og for din støtte og tillit gjennom dette store eventyret. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sikre en smidig overgang og for å ha alt klart før utløpet av kontrakten min.

Vit at jeg alltid vil være tilgjengelig for deg dersom du skulle trenge mine tjenester i fremtiden. I mellomtiden ønsker jeg deg alt godt for fremtiden og for resten av ditt profesjonelle og personlige liv.

Med min hjerteligste takk,

 

[Kommune], 27. januar 2023

                                                            [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

 

Last ned «avskjed-for-tidlig-avgang-ved-pensjonering-assistent-barnehage.docx»

oppsigelse-for-tidlig-avreise-at-la-retraite-maternity-assistent.docx – Lastet ned 10560 ganger – 15,72 KB

 

Reglene som skal følges for et oppsigelsesbrev i Frankrike

 

I Frankrike, anbefales det å inkludere visse opplysninger i ett brev fratredelse, som avgangsdato, årsak til oppsigelsen, oppsigelsen som arbeidstakeren er villig til å respektere og eventuelt sluttvederlag. Men i forbindelse med en dagmamma som kommer godt overens med familien hun jobber for, er det mulig å levere oppsigelsesbrevet for hånd eller mot underskrift, uten nødvendigvis å ty til det rekommanderte brevet med mottaksbekreftelse. Det er imidlertid alltid bedre å skrive et klart og konsist oppsigelsesbrev, og unngå enhver form for konfrontasjon eller kritikk mot arbeidsgiveren.

Selvfølgelig kan du gjerne tilpasse eller modifisere det for å passe dine spesifikke behov.