Overføring av ansettelseskontrakter: prinsipp

Når det skjer en endring i arbeidsgivers juridiske situasjon, spesielt i sammenheng med en arv eller en fusjon, overføres arbeidskontraktene til den nye arbeidsgiveren (Labour Code, art. L. 1224-1).

Denne automatiske overføringen gjelder arbeidskontrakter som pågår dagen for endring av situasjonen.

De overførte ansatte drar fordel av de samme vilkårene for gjennomføring av arbeidsavtalen. De beholder ansienniteten sin hos sin tidligere arbeidsgiver, deres kvalifikasjoner, godtgjørelse og tildeling.

Overføring av ansettelseskontrakter: de interne forskriftene kan ikke håndheves mot den nye arbeidsgiveren

De interne forskriftene påvirkes ikke av denne overføringen av arbeidsavtaler.

Kassasjonsretten har nettopp minnet om at de interne forskriftene utgjør en privatrettslig reguleringshandling.
Ved automatisk overføring av arbeidsavtalene overføres ikke de interne reguleringene som var vesentlige i forholdet til tidligere arbeidsgiver. Det er ikke bindende for den nye arbeidsgiveren.

I saken som ble avgjort, ble den ansatte opprinnelig ansatt, i 1999, av et selskap L. I 2005 hadde det blitt kjøpt av selskapet CZ. Hans ansettelseskontrakt var derfor overført til selskap C.