En økonomisk permittering er ofte dårlig opplevd. Men godt administrert, det kan være et springbrett mot en profesjonell fornyelse, forutsatt at vi har nøklene til å sprette tilbake, selvfølgelig, men høyere og i en retning "det gir mening". Beviset er med vitnesbyrdet fra Marie, 31, en tidligere kosmetolog og nå salgsassistent i Hauts de France.

Maries livsrytme er som IFOCOP-formelen som hun valgte å begynne sin profesjonelle omskolering: IN-TEN-SIF. Som bevis er det fortsatt 18 måneder, hun viet seg kropp og sjel til jobben som leder for estetisk senter i Lille og begynte å reflektere over endringene som skulle gjøres for å bedre forene personlig og profesjonelt liv for en lykkelig begivenhet: fødselen av hans datter. Bortsett fra at en annen uventet hendelse vil snu ting på hodet ... Instituttet som ansetter Marie er i vanskeligheter og finner seg tvunget til å fortsette med flere økonomiske permitteringer. Marie blir deretter registrert som arbeidssøker under en Professional Security Contract (CSP) på Pôle Emploi. Men hun har ikke tenkt å få denne situasjonen til å vare evig.

Avhør

Svært raskt gjør hun sin introspeksjon, ettersom hun sa ja til oss