Beskrivelse

Målet med denne introduksjonsopplæringen er å la potensielle prosjektledere kjenne til de essensielle trinnene i å sette opp et prosjekt og fremfor alt å finne flere finansieringskilder.

Den er hovedsakelig rettet mot utdannings- og skoleprosjekter. For mer generelle prosjektstyringsverktøy som Gantt-diagram, tankekart, strategiske, taktiske og operasjonelle visjoner, se våre andre treninger 🙂

Terminologi brukt:

  • mobilitet
  • retro tidsplan
  • Gantt-prosjekt
  • formidle
  • kvalifisering
  • strategisk partnerskap
  • språklig og kulturelt opphold

Ressurser inkludert i opplæringen:

  • videoer av høy kvalitet, inkludert “snakkende hoder”, fortellende presentasjoner og lysbildefremvisninger
  • Link til treningsprogrammet som inneholder alle ...

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Flerdimensjonal dataanalyse