Ved slutten av dette kurset vil du kunne:

  • Undervis mens du tar hensyn til elevenes kognitive begrensninger.
  • Undervis på en måte som fremmer langtidshukommelsesbevaring.
  • Identifiser determinantene for forstyrrende atferd.
  • Sett opp en strategi for å håndtere elevatferd.
  • Identifisere praksiser som påvirker studentenes motivasjon.
  • Fremme indre motivasjon, selvregulering av læring og utvikle metakognitive strategier hos elevene dine.

Beskrivelse

Denne Mooc har som mål å fullføre opplæringen i psykologi til lærere. Den dekker 3 veldig spesifikke emner, som begge er veldig godt forstått takket være tiår med forskning innen psykologi, og som er helt avgjørende for lærere:

  • Hukommelse
  • Atferden
  • motivasjon.

Disse 3 fagene ble valgt for deres iboende betydning, og for deres tverrgående interesse: de er viktige i alle fag, og på alle skolenivåer, fra barnehage til høyere utdanning. De angår 100 % av lærerne.