I en arbeidsrett preget av den økende betydningen av kontraktsstandarden og multiplikasjonen av avvikelige eller supplerende lovbestemmelser, fremstår reglene "som er av offentlig orden" som de siste grensene for forhandlingsfriheten til arbeidsmarkedets parter ( C. trav., Art. L. 2251-1). De som krever at arbeidsgiveren "sørger for sikkerhet og beskytter arbeidstakernes fysiske og mentale helse" (Labor C., art. L. 4121-1 f.), Ved å bidra til effektiviteten til sistnevnte grunnleggende rett til helse (Forord til 1946-grunnloven, par. 11; Charter of Fundamental Rights of the EU, art. 31, § 1), er absolutt en del av den. Ingen tariffavtale, ikke engang forhandlet med ansattes representanter, kan derfor frita arbeidsgiveren fra å iverksette visse risikoforebyggende tiltak.

I dette tilfellet ble en endring av en rammeavtale av 4. mai 2000 om organisering og reduksjon av arbeidstid i medisinsk transportsektor avsluttet 16. juni 2016. En fagforeningsorganisasjon som deltok i forhandlingene uten undertegnelsen av denne endringen hadde beslaglagt tribunal de grande instance med en anmodning om annullering av noen av dens bestemmelser, særlig de som ...