Under en sprint skriver prosjektteam korte brukerhistorier for å planlegge arbeidet sitt for neste sprint. I dette kurset forklarer Doug Rose, en ekspert på smidig utvikling, hvordan du skriver og prioriterer User Stories. Den forklarer også de viktigste fallgruvene du bør unngå når du planlegger et smidig prosjekt.

Hva mener vi når vi snakker om User Stories?

I en smidig tilnærming er User Stories den minste arbeidsenheten. De representerer sluttmålene til programvaren (ikke funksjonene) fra brukerens synspunkt.

En brukerhistorie er en generisk, uformell beskrivelse av programvarefunksjonalitet skrevet fra brukerens perspektiv.

Formålet med en User Story er å beskrive hvordan alternativet vil skape verdi for kunden. Merk: Kunder er ikke nødvendigvis eksterne brukere i tradisjonell forstand. Avhengig av teamet kan dette være en klient eller en kollega i organisasjonen.

En User Story er en beskrivelse av ønsket resultat på et enkelt språk. Det er ikke beskrevet i detalj. Krav legges til etter hvert som de godtas av teamet.

Hva er smidige spurter?

Som navnet antyder, er en Agile Sprint en fase av produktutviklingen. En Sprint er en kort iterasjon som deler en kompleks utviklingsprosess i flere deler for å forenkle, justere og forbedre den basert på resultatene av en interim review.

Agile-metoden starter med små steg og utvikler den første versjonen av produktet i små iterasjoner. På denne måten unngås mange risikoer. Det fjerner hindringene for V-prosjekter, som er delt inn i flere sekvensielle faser som analyse, definisjon, design og testing. Disse prosjektene gjennomføres én gang på slutten av prosessen og kjennetegnes ved at de ikke gir midlertidige tilgangsrettigheter for bedriftens brukere. Det er derfor mulig at produktet på dette stadiet ikke lenger oppfyller bedriftens behov.

Hva er Backlog i Scrum?

Hensikten med Backlog in Scrum er å samle alle kundekrav som prosjektteamet må møte. Den inneholder en liste over spesifikasjoner knyttet til utviklingen av produktet, samt alle elementene som krever inngripen fra prosjektgruppen. Alle funksjoner i Scrum Backlog har prioriteter som bestemmer rekkefølgen for utførelse.

I Scrum starter Backlog med å definere produktmålene, målbrukere og ulike prosjektinteressenter. Neste er en liste over krav. Noen av dem er funksjonelle, noen er ikke. I løpet av planleggingssyklusen analyserer utviklingsteamet hvert krav og estimerer kostnadene ved implementering.

Med utgangspunkt i kravlisten utarbeides en liste over prioriterte funksjoner. Rangeringen er basert på merverdien til produktet. Denne prioriterte listen over funksjoner utgjør Scrum Backlog.

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →