En av sykefraværsmedarbeiderne sendte meg ikke det nye sykefraværet og kom ikke tilbake til stillingen etter sykmeldingen. Han kritiserer meg for ikke å ha organisert et oppfølgingsbesøk på arbeidsmedisinen. Kan jeg betrakte dette fraværet som en oppgivelse av jobben min og si opp den ansatte?

Kassasjonsretten måtte nylig dømme en lignende sak.

Uberettiget fravær: stedet for gjenbesøket

Det var etablert sykemelding for en ansatt i en periode på en måned. På slutten av denne stoppen, da arbeidstakeren ikke hadde kommet tilbake til arbeidsstasjonen sin og ikke hadde sendt noen forlengelse, sendte arbeidsgiveren ham et brev der han ba ham om å rettferdiggjøre fraværet eller gjenoppta arbeidet.

I mangel av svar avskjediget arbeidsgiveren vedkommende for alvorlig forsømmelse som følge av hans uberettigede fravær, som ifølge arbeidsgiveren karakteriserte en oppgivelse av stillingen.

Den ansatte tok beslag på industridomstolen og bestred sin avskjedigelse. Ifølge ham, for ikke å ha mottatt en innkalling til en gjentatt undersøkelse hos arbeidsmedisinsk tjeneste, forble kontrakten hans suspendert, så han hadde ikke

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Sikre din infrastruktur