Det er en liten revolusjon som litt over 1,3 millioner liberale fagfolk er i ferd med å oppleve. Sosialforsikringsfinansieringsloven for 2021 foreskriver etablering av en enkelt og obligatorisk dagpengerordning i tilfelle sykefravær for alle liberale fagpersoner tilknyttet folketrygdfonden. Alder av liberale yrker (CNAVPL). Dette systemet trer i kraft fra 1. juli. Hvis hovedprinsippene var kjent, har de praktiske metodene bare blitt avduket.

Hvorfor opprette en felles ordning for dagpenning?

I dag er ikke det sosiale beskyttelsessystemet for liberale fagpersoner når det gjelder dagpenge, homogent i henhold til yrkene. Av de ti pensjons- og forsikringsfondene som grupperer de liberale yrkene (unntatt advokater), er det bare fire som sørger for utbetaling av dagpenger i tilfelle sykefravær. Dette er de fra leger, medisinske hjelpere, regnskapsførere, tannleger og jordmødre. Men erstatningen starter ikke før 91. sykemeldingsdag! Til sammenligning er det bare tre dager for arbeidstakere i privat sektor eller selvstendig næringsdrivende. Som et resultat, mens handelsmenn og håndverkere drar nytte av dagpenge i tilfelle sykefravær, sykdom eller