SYNTEC-CINOV tariffavtale: en fast sats i timer for ansatte som faller under modalitet 2 "utførelse av oppdrag"

En ansatt jobbet som driftsanalytiker i et IT-selskap. Etter sin oppsigelse hadde den ansatte beslaglagt prud'hommes. Spesielt bestred han gyldigheten av fasttidsavtalen som han var underlagt i henhold til tariffavtalen SYNTEC-CINOV.

Kontrakten for faste timer for vedkommende refererte til modalitet 2 «oppdragsutførelse», gitt i avtalen av 22. juni 1999 om arbeidstid (kapittel 2, artikkel 3).

Denne teksten bestemmer spesielt at modalitet 2 gjelder ansatte som ikke er opptatt av standardmodalitetene eller utførelsen av oppdrag med fullstendig autonomi. Registreringen av arbeidstiden deres gjøres i dager, med en kontroll av arbeidstiden som utføres årlig.

Deres godtgjørelse inkluderer timevariasjoner som oppnås innenfor en grense med en verdi på maksimalt 10% for en ukentlig tidsplan på 35 timer. Til slutt kan disse ansatte ikke jobbe mer enn 219 dager for selskapet.

I dette tilfellet mente arbeidstakeren først at han ikke var dekket av en fast sats