Mestring av tale, et overtalelsesvåpen

Tale er mer enn bare et kommunikasjonsmiddel. I «Ordet er en kampsport» avslører Bertrand Périer hvordan ordet kan bli et virkelig overtalelsesvåpen. Périer er advokat, trener og også coach i offentlige taler. Med sin rike erfaring guider han oss gjennom forviklingene tale og veltalenhet.

Han forklarer at suksessen til en tale ligger i forberedelsene. Å ha en klar ide om budskapet du ønsker å formidle er det første trinnet til en vellykket tale. Du må også forstå publikum, deres bekymringer og deres forventninger. Talen din må være konstruert på en slik måte at den oppfyller disse forventningene.

Périer insisterer på viktigheten av selvtillit. Det er umulig å overbevise andre hvis du ikke er overbevist selv. Selvtillit kommer med øvelse og erfaring. Périer foreslår teknikker for å forbedre selvtilliten din og håndtere sceneskrekk.

"Tale er en kampsport" er mer enn bare en guide til offentlige taler. Det er et dypdykk i kunsten kommunikasjon, overtalelse og veltalenhet.

Å tilegne seg plassen gjennom ord

I oppfølgeren til «Ordet er en kampsport» understreker Bertrand Périer viktigheten av å vite hvordan man kan tilegne seg plassen under en tale. Ifølge ham må taleren ikke bare snakke, han må fysisk okkupere plassen og bruke sin tilstedeværelse til å forsterke budskapet sitt.

Han forklarer at en foredragsholder må være bevisst sin holdning, sine bevegelser og sine gester. Disse ikke-verbale elementene spiller en avgjørende rolle i kommunikasjon og kan ofte snakke høyere enn ord. En god foredragsholder vet hvordan han skal bruke kroppen til å understreke talen sin og fange oppmerksomheten til publikum.

Périer gir også råd om hvordan man kan håndtere sceneskrekk og angst. Han foreslår å øve dyp pust og visualisere suksess for å roe nervene før du går på scenen.

I tillegg understreker Périer viktigheten av autentisitet. Lyttere er følsomme for autentisitet og oppriktighet, så det er viktig å være tro mot deg selv og dine verdier når du snakker offentlig. Han hevder at den beste måten å være overbevisende på er å være sann.

Viktigheten av historiefortelling i offentlige taler

Bertrand Périer tar også opp et avgjørende aspekt ved offentlig tale: historiefortelling. Historiefortelling, eller kunsten å fortelle, er et kraftig verktøy for å fange publikums oppmerksomhet, skape en følelsesmessig forbindelse og gjøre det lettere å huske budskapet.

Ifølge Périer har en god historie kraften til å engasjere publikum på en dyp og meningsfull måte. Det er derfor han oppfordrer foredragsholdere til å innlemme personlige historier og anekdoter i sine taler. Ikke bare gjør dette talen mer interessant, men det lar også publikum få kontakt med foredragsholderen på et følelsesmessig nivå.

Forfatteren gir også praktiske råd om hvordan man kan konstruere en overbevisende historie. Han understreker viktigheten av en tydelig struktur med begynnelse, midt og slutt, samt bruk av levende detaljer for å skape et mentalt bilde.

Som konklusjon, "Tale er en kampsport" tilbyr en verdifull guide for alle som ønsker å forbedre sine offentlige taleferdigheter. Med praktiske råd og effektive strategier fra Bertrand Périer kan du lære hvordan du bruker stemmen din til å overbevise, inspirere og gjøre en forskjell.

 

Ikke gå glipp av videoen av de første kapitlene i boken om 'Tale er en kampsport'. Det er en fin måte å utforske læren til Bertrand Périer ytterligere. Men husk at disse passasjene ikke erstatter å lese hele boken. Ta deg tid til å dykke ned i detaljene og få den fulle opplevelsen som bare boken kan gi.