Tariffavtaler: garantert årlig godtgjørelse og to koeffisienter

En ansatt, sykepleier i en privat klinikk, hadde beslaglagt prud'hommes av forespørsler om etterbetaling under den garanterte årlige godtgjørelsen gitt i gjeldende tariffavtale. Dette var tariffavtalen for privat innleggelse av 18. april 2002, som sier:

på den ene siden er den konvensjonelle minstelønnen knyttet til hver jobb fastsatt av rutenettene som vises under tittelen "Klassifisering"; den beregnes på grunnlag av verdien av punktet brukt på koeffisientene til klassifiseringsnettene (art. 73); på den annen side etableres en garantert årlig godtgjørelse som for hver sysselsettingskoeffisient tilsvarer en konvensjonell årslønn som ikke kan være mindre enn den årlige akkumuleringen av de konvensjonelle brutto månedlige godtgjørelsene og økt med en prosentandel hvis sats (…. ) kan revideres årlig (art. 74).

I dette tilfellet hadde den ansatte fått tildelt en koeffisient av klinikken, forhøyet i forhold til den hun var underlagt etter tariffavtalen. Hun mente at for å beregne den garanterte årlige godtgjørelsen hennes, burde arbeidsgiveren ha basert seg på denne koeffisienten som var blitt tilskrevet henne av klinikken og...

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  14| Blir det laget en rapport på slutten av den overvåkede rettssaken?