For å støtte rekruttering av 1 unge mennesker i VSE, SME og ETI i økologiske overgangsjobber, vil det bli utbetalt en bonus på € 000 til selskapet som ønsker et talent innen Territorial Volunteering in Business (VTE) " Grønn ".

Hva handler det om ?

En ekte søyle i France Relance-planen, den økologiske overgangen er i dag en vekstvektor som skaper nye aktiviteter, arbeidsplasser og rikdom. Bedriftsledere, som daglig er involvert i flere oppgaver med kontanthåndtering, deres ordrebok og deres menneskelige ressurser, trenger støtte for å forplikte seg til den økologiske overgangen.

VTE, lansert i 2018, er et program som drives av Bpifrance som gir muligheten til å studere studenter eller nylig uteksaminert fra høyere utdanning for å få tilgang til ansvarsstillinger i franske VSEer, SMB og mid-caps.

Som en del av France Relances plan for "1 ung 1 løsning", er Green VTE en mulighet for dem:
å skaffe seg sterke ferdigheter og skille yrkeserfaring
å ha en fullstendig og tverrgående visjon av selskapet så vel som dets fremtidige utfordringer knyttet til den økologiske overgangen;
å være i nærheten av en virksomhetsleder;
de