Hold kontakten med selskapet ditt

Un arbeidet stopper for lang sykdom skal ikke bli sosial og profesjonell isolasjon. Returen til arbeidet forberedes i god tid.

"Å holde kontakten med noen få pålitelige kolleger gjør det mulig å holde seg oppdatert på livet i selskapet, noe som vil gjøre det lettere å komme tilbake til jobb", indikerer Monique Sevellec, psykososiolog som driver et hjelpesystem for å komme tilbake til arbeid på Institut Curie (Paris).

Selv om det ikke er en forpliktelse, informer sine overordnede og personalavdelingen (HRD) av utviklingen av hans helsetilstand kan være nyttig.

Psykologisk er det en måte å projisere deg selv mot etter sykdommen. Dette gjør det også mulig for arbeidsgiveren å bedre forutse den ansattes retur.

Besøket før gjenopptakelse: gjør status over situasjonen din

Besøket før gjenopptakelse følger samme logikk: utført med yrkeslegen under sykefraværet, er det ment å gjøre status over situasjonen din, forbered deg på at du kommer tilbake til jobb og om nødvendig tilpasse din