Eksempel på oppsigelsesbrev for en slakter som ønsker å gå på opplæring

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

 

[Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse

 

Kjære

Jeg vil gjerne informere deg om min oppsigelse som slakter i supermarkedet. Jeg tok faktisk beslutningen om å gå på opplæring for å forbedre ferdighetene mine og tilegne meg ny kunnskap innen slakteri.

I løpet av mine mange års erfaring som slakter, var jeg i stand til å utvikle mine ferdigheter i å kutte, tilberede og presentere kjøtt. Jeg lærte også å jobbe i et team, administrere varelager og yte god kundeservice.

Jeg er overbevist om at denne opplæringen vil tillate meg å tilegne meg nye ferdigheter som vil være nyttige for meg gjennom hele min profesjonelle karriere.

Jeg planlegger å forlate stillingen min på [fratredelsesdato], som kreves av [antall uker/måneder] varsel i arbeidskontrakten min.

Jeg vil takke deg for muligheten du ga meg til å jobbe i teamet ditt, og jeg håper å etterlate et positivt minne.

Vennligst godta, frue, sir, min beste hilsen.

 

[Kommune], 29. januar 2023

                                                    [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

Last ned "Modell-of-letter-of-resignation-for-departure-in-training-BOUCHER.docx"

Modell-oppsigelsesbrev-for-avreise-i-trening-BOUCHER.docx – Lastet ned 6735 ganger – 16,05 KB

 

Oppsigelsesbrevmal for høyere betalende karrieremuligheter-BOUCHER

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

 

[Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse

 

Kjære [ledernavn],

Jeg skriver for å informere deg om min beslutning om å si opp stillingen min som slakter hos [navnet på supermarkedet] for å forfølge en ny karrieremulighet som gir bedre kompensasjon.

Jeg fikk muligheten til å lære viktige ferdigheter innen lagerstyring, kjøttbestilling og teamarbeid. Alt dette har forsterket min erfaring som slakter.

Men etter nøye vurdering bestemte jeg meg for å gripe denne muligheten som vil tillate meg å forbedre min økonomiske situasjon. Jeg vil forsikre deg om at jeg vil fortsette å jobbe hardt og yte mitt beste i løpet av mitt [antall uker/måneder] varsel for å sikre en jevn overgang.

Jeg er takknemlig for alt jeg har lært her på [navnet på supermarkedet], og vennligst aksepter, frue, sir, min beste hilsen.

 

 

  [Kommune], 29. januar 2023

                                                    [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

Last ned "Modell-of-resignation-brev-for-bedre-paying-career-opportunity-BOUCHER.docx"

Modell-oppsigelsesbrev-for-bedre-betalt-karrieremulighet-BOUCHER.docx – Lastet ned 6609 ganger – 16,23 KB

 

Eksempel på oppsigelsesbrev av familiemessige eller medisinske årsaker - BOUCHER

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

 

[Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse

 

Kjære [navn på leder],

Jeg skriver for å informere deg om at jeg sier opp min stilling som slakter hos [firmanavn] av helse-/familiemessige årsaker. Jeg har tatt den vanskelige beslutningen om å forlate stillingen min for å fokusere på helsen min/familien min.

Jeg er ekstremt takknemlig for alle mulighetene jeg har hatt mens jeg jobbet for [firmanavn]. I løpet av min tid her lærte jeg mye om slakterfaget, forbedret mine ferdigheter i å kutte og tilberede kjøtt, samt matsikkerhetsstandarder.

Min siste arbeidsdag vil være [dato for avreise], i samsvar med varselkravene til [spesifiser varsel]. Hvis du trenger min hjelp til å lære opp en erstatter eller for andre behov før avreise, ikke nøl med å kontakte meg.

Jeg vil gjerne takke deg for din støtte og forståelse i denne vanskelige situasjonen. Jeg er takknemlig for alle mulighetene jeg har hatt her, og jeg er sikker på at våre veier vil krysses igjen i fremtiden.

Godta, kjære [navn på leder], min beste hilsen.

 

 [Kommune], 29. januar 2023

  [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

Last ned "Modell-of-resignation-letter-for-family-eller-medical-reasons-BOUCHER.docx"

Modell-oppsigelsesbrev-av-familie-eller-medisinske-grunner-BOUCHER.docx – Lastet ned 6651 ganger – 16,38 KB

 

Hvorfor det er viktig å skrive et profesjonelt oppsigelsesbrev

Når du tar avgjørelsen om å si opp jobben din, er det viktig å skrive et profesjonelt oppsigelsesbrev. I denne artikkelen skal vi utforske hvorfor det er viktig å skrive et slikt brev og hvordan du gjør det effektivt.

Unngå konflikter

Når du sier opp, kan et profesjonelt oppsigelsesbrev bidra til å unngå konflikter med arbeidsgiveren din. Ved å legge igjen en skriftlig oversikt over din oppsigelse, kan du unngå forvirring eller misforståelser om din avgang. Dette kan bidra til å opprettholde et positivt arbeidsforhold med arbeidsgiveren din, noe som kan være viktig for din fremtidige karriere.

Oppretthold ditt profesjonelle rykte

Å skrive et profesjonelt oppsigelsesbrev kan også hjelpe deg med å opprettholde ditt profesjonelle omdømme. Ved å uttrykke din takknemlighet for muligheten til å jobbe for selskapet og uttrykke ditt engasjement for å legge til rette for en smidig overgang, viser du at du er en ansvarlig og respektfull medarbeider. Dette kan hjelpe deg med å opprettholde et godt omdømme i din bransje.

Hjelp med overgangen

Å skrive et brev av profesjonell resignasjon kan også bidra til å lette overgangen for din arbeidsgiver. Ved å gi informasjon om din siste arbeidsdag og uttrykke din forpliktelse til å hjelpe med overgangen, kan du hjelpe arbeidsgiveren din med å finne og lære opp en passende erstatter. Dette kan bidra til å sikre en jevn overgang og unngå forretningsavbrudd.