Observasjonen har blitt delt i flere år: det er en grusom mangel på fagfolk i verden av digital sikkerhet, og likevel er cybersikkerhet en fremtidssektor!

Som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten for informasjonssystemer har ANSSI, gjennom sitt opplæringssenter for informasjonssystemsikkerhet (CFSSI), satt opp systemer for å stimulere, oppmuntre og anerkjenne initiativer for å utvikle opplæring i informasjonssystemsikkerhet.

ANSSI-merkene – og mer generelt hele opplæringstilbudet til byrået – har som mål å veilede bedrifter i deres rekrutteringspolitikk, å støtte opplæringstilbydere og å oppmuntre studenter eller ansatte til omskolering.

Mer spesifikt lanserte ANSSI initiativet i 2017 SecNumdu, som sertifiserer høyere utdanningskurs med spesialisering i cybersikkerhet når de oppfyller et charter og kriterier definert i samarbeid med aktører og fagpersoner på feltet. For tiden er det 47 sertifiserte grunnopplæringskurs, spredt over hele territoriet. Merkelappen SecNumedu-FC fokuserer i mellomtiden på kort etterutdanning. Det har allerede gjort det mulig å merke 30 kurs.

Le

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Levende yrker