Imidlertid endres ingenting for selskaper! 

Faktisk vil ikke metodene for å finansiere opplæringene som følges av ansatte i delvis aktivitet endres! OCAPIAT har bestemt seg for å mobilisere tilleggsressurser slik at du kan dra nytte av 100% dekning av utdanningskostnadene og å bli støttet i denne vanskelige perioden.

Disse reglene gjelder for alle FNE-opplæringsfiler som sendes til OCAPIAT-rådgivere i regionen mellom 02. november og 31. desember 2020.

Det blir minnet om at opplæringsaksjonene absolutt må avsluttes innen 30. juni 2021 ...