Sende inn en kopi av en konvensjonell oppsigelse: en juridisk hodepine

Den konvensjonelle brudden har blitt en foretrukket metode for brudd. Men det innebærer strenge formaliteter. En av dem er omdiskutert: å gi den ansatte en kopi av den undertegnede avtalen.

Et tilbakevendende spenningspunkt

Dette temaet kommer ofte opp i retten. Arbeidsloven krever at arbeidsgiver gir en kopi til den ansatte. Men hva skjer ved en eventuell tvist? Den ansatte hevder å ikke ha mottatt den. Arbeidsgiveren forsikrer ham noe annet. Da er det vanskelig å bevise det.

Hvilke juridiske konsekvenser?

Dersom dommeren mener at kopien ikke er returnert, kan han erklære avtaleoppsigelsen ugyldig. Løsningen varierer imidlertid avhengig av jurisdiksjonen. Noen beskytter streng formalisme. Andre favoriserer partenes reelle ønske om å bryte kontrakten.

Delikate bevisproblemer

For arbeidsgiver er det derfor avgjørende med bevis på effektiv levering (signatur, rekommandert levering etc.). Arbeidstakeren kan tvert imot påberope seg den minste uaktsomhet på dette nivået. Risikoen ? En potensielt kostbar redundansreklassifisering. Dette spørsmålet forblir derfor en privilegert angrepsvinkel i rettsvesenet.