Skal vi virkelig snakke om en omskolering eller et "retur til det grunnleggende", nemlig å utøve et yrke du er glad i, når vi snakker om Emilies karriere? Vi lar deg oppdage hans vitnesbyrd for å dømme.

Hun er veldig ung Émilie, bare 27 år gammel, og universitetets minner er fremdeles friske i hennes minne siden hennes lisens (BAC + 3) i informasjons- og kommunikasjonsvitenskap går tilbake for bare 5 år siden. Og likevel, nå har hun allerede bestemt seg for å gå tilbake til skolen for å trene i yrket som fellessjef gjennom intensiv IFOCOP-opplæring, dvs. 4 måneders opplæring og 4 måneders praktisk anvendelse i et selskap. Hvorfor, hvordan og for hvilket formål? Hun forklarer.

Behovet for å utforske, være aktiv

Hvis hun holder veldig gode minner fra universitetet, glemmer ikke Émilie den store ulempen med en opplæring "altfor teoretisk" for sin smak ... Mangelen på praksisplasser og erfaringer i virksomheten som dessverre ikke vil tillate å utvide CVen hennes til deretter canvass , når hun er uteksaminert, rekrutterere innen det feltet hun har valgt fordi hun er det "Føles laget for det" : Kommunikasjon.

Med vitnemålet i hånden løper hun inn i en vegg.