Cnam-Intechmer oppnår merket "Pôle Mer Bretagne Atlantique" for sine tre opplæringskurs: Teknisk rammeverk i havmiljøteknikk, Teknisk rammeverk for produksjon og utvikling av marine ressurser og Bachelor i havforsker.

I begynnelsen av september fikk Cnam-Intechmer merket "Pôle Mer Bretagne Atlantique". Bretagne Atlanterhavspolen, som er promotor for maritim innovasjon, er en konkurranseklynge som samler mer enn 350 aktører i den maritime verden. Pôle Mer Bretagne Atlantique-etiketten er en grunnleggende anerkjennelse for Cnam-Intechmer. Det vil gi bedre synlighet for opplæringskursene våre og vil styrke forholdet til private og offentlige aktører i den maritime verden.

Målet med Pôle Mer

Pôle Mer Bretagne Atlantique samler selskaper, laboratorier, forskningssentre og opplæringsinstitusjoner rundt maritim innovasjon i tjeneste for blå vekst. Den griper inn i følgende strategiske innsatsområder:

Maritimt forsvar, sikkerhet og sikkerhet Marin og nautisk marin energi og gruvedrift Ressurser marine biologiske ressurser Miljø og utvikling av kysten Havner, logistikk og maritim transport

Pôle Mer i figurer

1 maritimt ekspertiseområde Bretagne - Pays de la Loire 350 medlemmer, inkludert mer enn halvparten av SMBs 359 prosjekter merket siden 2005 ...